Start

Överlämning

Nivå: Basnivå

Att den personal som ska driva fastighetens energi- och ventilationssystem utbildas i systemets funktioner och hur systemet drivs optimalt är en förutsättning för en energieffektiv drift. Det är viktigt att i förväg precisera innehållet i den utbildning driftpersonalen ska få så att innehållet i utbildningen stämmer mot byggnadens energi- och ventilationssystem och ligger i linje med Beställaren krav på byggnadens prestanda.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10997:1
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska