Start

System för uppföljning av energikrav

Nivå: Basnivå

Kriteriet syftar möjliggöra uppföljning och verifiering av energikraven på byggnaden. Ett system ska upprättas som gör det möjligt att kontrollera hur energikraven hanteras i projektets alla skeden.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10983:1
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska