Start

Uppvärmning av serviceutrymmen

Nivå: Basnivå

Syftet med kriteriet är att minska risken för att inbyggda energibehov i byggnaden osynliggörs för beställaren.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10989:1
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska