Start

Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelser

Nivå: Basnivå

Behov av att hantera avvikelser från kraven på miljö- och hälsofarliga ämnen kan uppstå då vissa material eller kemiska produkter i enstaka undantagsfall inte kan ersättas. För att hantera avvikelser och begränsa dessa behövs en skrivning i kontraktet med entreprenören.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
10936:1
Grupp:
Entreprenad - utförandeentreprenader
Engelska:
Finns inte på engelska