Startsida

Innehållsdeklaration

Utan krav på innehållsdeklaration blir övriga krav på vad material, varor eller kemiska produkter inte får innehålla, meningslösa krav.

KravID

10937:1

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

AMA-rubrik:
AMA Hus 14
YSL.1 Dokumentation av miljöpåverkan varor och material i hus
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Innehållsdeklaration för Material, varor och kemiska produkter ".)

Material, varor och kemiska produkter ska ha en innehållsdeklaration.

De material, varor och kemiska produkter som avses är sådana som anges i kravet om
"Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper" (Bilaga Tabell 1 Material som byggs in).

Innehållsdeklarationen ska (minst) redovisa alla ämnen som har miljö- och hälsofarliga egenskaper (enligt bilagan Tabell 2 Egenskaper) om dessa ämnen överstiger en halt om 0,1 procent.

Innehållet ska deklareras med angivande av ämnets kemiska namn, CAS-nummer och halt (viktprocent i produkten, enligt definitioner i bilagan Tabell 2 Egenskaper).