Startsida

Överlämnande av information om materialval

Att den personal som ska förvalta fastigheten ska informeras om vad byggnaden består av är viktigt för att en resurseffektiv drift och underhåll. Det är även viktigt att förvaltningen äger informationen inför framtida renoveringar, om- eller tillbyggnader eller rivningar. Hantering av material, liksom materialinventeringar inför rivningar och ombyggnader underlättas och kostnader för detta minskas liksom miljö- och hälsorisker vid hanteringen

KravID

10943:1

Nivå

Basnivå

Typ

Särskilda kontraktsvillkor

Kriterietext

AMA-rubrik:
AMA Hus 14
YSD.1 Information till drift- och underhållspersonal för hus
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik Material, varor och kemiska produkter.)

Information om inbyggda material, varor och kemiska produkter.

Entreprenören ska efter slutbesiktning informera driftorganisationen i samband med överlämnandet.

Överlämningen ska följa den upprättade planen för överlämning avseende information om inbyggda material, varor och kemiska produkter.

Innehållet i informationen ska följa planen för överlämning.