Start

Styrning av materialval

Nivå: Basnivå. Finns även som Basnivå och Avancerad nivå

Utan att styra valet av varor, material och kemiska produkter så kan inte beställaren krav på miljö- och hälsofarliga ämnen genomföras och utan dokumentation kan ingen uppföljning göras. Framtida hantering av material, liksom materialinventeringar inför rivningar och ombyggnader underlättas och kostnader för detta minskas liksom miljö- och hälsorisker vid hanteringen.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10941:1
Grupp:
Entreprenad - utförandeentreprenader
Engelska:
Finns inte på engelska