Startsida

Mark- och anläggningsentreprenader

Här finns kriterier som avser ledning av miljöarbetet under entreprenadens genomförande, exempelvis krav på miljöledningssystem och dokumentation av material.  Vi har dock inte tagit fram kriterier för entreprenadmaskiner / arbetsmaskiner och motordrivna redskap utan hänvisar till det material som Trafikverket och Göteborg, Malmö och Stockholm gemensamt har utarbetat. Det kan användas som grund att ställa krav i både totalentreprenader och utförandeentreprenader.

Mark- och anläggningsentreprenader
Expandera rad för mer information
Miljöronder vid utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikationUtförandeentreprenader
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorUtförandeentreprenader
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskravUtförandeentreprenader
Objektsanpassad miljöinformation vid utförarentreprenaderAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUtförandeentreprenader
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskravUtförandeentreprenader
Miljösamordnare vid utförarentreprenaderBasnivåKvalificeringskravUtförandeentreprenader
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskravUtförandeentreprenader
Styrning av materialvalBasnivåTeknisk specifikationUtförandeentreprenader
Styrning av materialvalAvancerad nivåTeknisk specifikationUtförandeentreprenader
Plan inför överlämning, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikationUtförandeentreprenader

Ladda ner valda kriterier