Startsida

Mark- och anläggningsentreprenader

Här finns kriterier som avser ledning av miljöarbetet under entreprenadens genomförande, exempelvis krav på miljöledningssystem och dokumentation av material.  Vi har dock inte tagit fram kriterier för entreprenadmaskiner / arbetsmaskiner och motordrivna redskap utan hänvisar till det material som Trafikverket och Göteborg, Malmö och Stockholm gemensamt har utarbetat. Det kan användas som grund att ställa krav i både totalentreprenader och utförandeentreprenader.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Mark- och anläggningsentreprenader
Expandera rad för mer information
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskravUtförandeentreprenader
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskravUtförandeentreprenader
Miljösamordnare vid utförarentreprenaderBasnivåKvalificeringskravUtförandeentreprenader
Miljöronder vid utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikationUtförandeentreprenader
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskravUtförandeentreprenader
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorUtförandeentreprenader
Objektsanpassad miljöinformation vid utförarentreprenaderAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUtförandeentreprenader
Styrning av materialvalBasnivåTeknisk specifikationUtförandeentreprenader
Styrning av materialvalAvancerad nivåTeknisk specifikationUtförandeentreprenader
Plan inför överlämning, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikationUtförandeentreprenader

Ladda ner valda kriterier