Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Mark- och anläggningsentreprenader

Här finns kriterier som avser ledning av miljöarbetet under entreprenadens genomförande, exempelvis krav på miljöledningssystem och dokumentation av material.  Vi har dock inte tagit fram kriterier för entreprenadmaskiner / arbetsmaskiner och motordrivna redskap utan hänvisar till det material som Trafikverket och Göteborg, Malmö och Stockholm gemensamt har utarbetat. Det kan användas som grund att ställa krav i både totalentreprenader och utförandeentreprenader.

Datatable
KriterieNivåTypKriteriegruppExpandera rad för mer information
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskravUtförandeentreprenader
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskravUtförandeentreprenader
Miljösamordnare vid utförarentreprenaderBasnivåKvalificeringskravUtförandeentreprenader
Miljöronder vid utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikationUtförandeentreprenader
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskravUtförandeentreprenader
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorUtförandeentreprenader
Objektsanpassad miljöinformation vid utförarentreprenaderAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUtförandeentreprenader
Styrning av materialvalBasnivåTeknisk specifikationUtförandeentreprenader
Styrning av materialvalAvancerad nivåTeknisk specifikationUtförandeentreprenader
Plan inför överlämning, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikationUtförandeentreprenader