Startsida

Skogsbruk

Skogen är ord betydelsefull för global råvaruförsörjning och ekonomi, för miljö, lokalsamhällen och olika ursprungsfolk. På global nivå pågår för närvarande en kontinuerlig försämring av skogsresurserna, i form av avskogning, skogsdegenerering och förlust av biologisk mångfald. Det är därför viktigt att ställa krav på hur skogsråvaran framställts, med krav på ett legalt och acceptabelt ursprung som basnivå.

Kriteriegrupp

  Skogsbruk
  Expandera rad för mer information
  Åtgärder för att undvika kontroversiella källorBasnivåSärskilda kontraktsvillkorSkogsbruk
  Skogsråvarans ursprungBasnivåTeknisk specifikationSkogsbruk
  Rutiner för säkerställande av ursprungBasnivåKvalificeringskravSkogsbruk

  Ladda ner valda kriterier