Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Skogsbruk

Skogen är ord betydelsefull för global råvaruförsörjning och ekonomi, för miljö, lokalsamhällen och olika ursprungsfolk. På global nivå pågår för närvarande en kontinuerlig försämring av skogsresurserna, i form av avskogning, skogsdegenerering och förlust av biologisk mångfald. Det är därför viktigt att ställa krav på hur skogsråvaran framställts, med krav på ett legalt och acceptabelt ursprung som basnivå.

Kriteriegrupp

Datatable
KriterieNivåTypKriteriegruppExpandera rad för mer information
Rutiner för säkerställande av ursprungBasnivåKvalificeringskravSkogsbruk
Skogsråvarans ursprungBasnivåTeknisk specifikationSkogsbruk
Åtgärder för att undvika kontroversiella källorBasnivåSärskilda kontraktsvillkorSkogsbruk