Start

Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling inför projekteringsskedet.

Nivå: Avancerad nivå. Finns även som Basnivå och Spjutspetsnivå

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11221
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska