Start

Plan inför överlämnande, information om materialval

Nivå: Basnivå

Att den personal som ska förvalta fastigheten ska informeras om vad byggnaden består av är viktigt för att en resurseffektiv drift och underhåll. Det är även viktigt att förvaltningen äger informationen inför framtida renoveringar, om- eller tillbyggnader eller rivningar. Hantering av material, liksom materialinventeringar inför rivningar och ombyggnader underlättas och kostnader för detta minskas liksom miljö- och hälsorisker vid hanteringen

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10939:1
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska