Start

Sårbarhetsanalys av miljö- och energikrav

Nivå: Basnivå

Sårbarhetsanalysen kan minska risken för byggfel eller riskkonstruktioner och felaktiga val och beslut då det visar sig att olika mål eller krav står i strid med varandra. Ju tidigare fel eller missbedömningar och kritiska delar upptäcks desto bättre kan de åtgärdas och desto billigare. Desto senare i byggprocessen som fel upptäcks ju mer kostsamt är det att rätta till dem. I vissa fall är fel avseende miljö och energiaspekter omöjliga att rätta till i efterhand och en tidig sårbarhetsanalys blir ett viktigt instrument för att undvika sådana fel.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10928:1
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska