Start

Styrning av material, varor och kemiska produkter

Nivå: Basnivå. Finns även som Avancerad nivå

Utan styrning av informationen om varor, material och kemiska produkter så kan inte beställaren kontrollera om kraven på miljö- och hälsofarliga ämnen har följts när varor, material och kemiska produkter byggts in i byggnaden. Framtida hantering av material, liksom materialinventeringar inför rivningar och ombyggnader underlättas och kostnader för detta minskas liksom miljö- och hälsorisker vid hanteringen.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10938:1
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska