Start

Innehåll av antibakteriella ämnen

Användningen av antibakteriella ämnen kan, utöver direkta hälso- och miljörisker, störa processer i reningsverk och innebära risk för att bakterier kan utveckla resistens.

KravID

10074

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Offererade produkter ska inte innehålla triclosan (CASnr 3380-34-5) och silverjoner eller silver som avger silverjoner i vatten (maxhalt 0,1 mg/kg).

AMA-rubrik:
AMA Hus 14, XL Utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel (skriv in kravtexten ovan, gäller för all storköksutrustning)