Start

Innehåll av antibakteriella ämnen

    Nivå: Basnivå

Användningen av antibakteriella ämnen kan, utöver direkta hälso- och miljörisker, störa processer i reningsverk och innebära risk för att bakterier kan utveckla resistens.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10074
Grupp:
Storköksutrustning - generella krav