Start

Isoleringsmaterial

    Nivå: Basnivå

Isoleringsmaterial med ingen ozonpåverkan och med så låg växthusgaseffekt som möjligt eftersträvas.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10072
Grupp:
Storköksutrustning - generella krav