Start

Isoleringsmaterial

Isoleringsmaterial med ingen ozonpåverkan och med så låg växthusgaseffekt som möjligt eftersträvas.

KravID

10072

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

All isoleringsmaterial ska ha ODP (Ozonnedbrytningspotential)=0 samt GWP100 (växthusgaspotential)<10.

AMA-rubrik:
AMA Hus 14, XL Utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel (skriv in kravtexten ovan, gäller för all storköksutrustning)