Start

Förspolning

Manuell förspolning bör minimeras för att spara på färskvattenresurser och energi.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10069
Grupp:
Storköksutrustning - huv-, underbänk-, grov- och kombidiskmaskiner
Engelska: