Start

Förspolning

Manuell förspolning bör minimeras för att spara på färskvattenresurser och energi.

Välj kriterienivå

Basnivå
Avancerad nivå

KravID

10069

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Pistoldusch för förspolning ska vara utrustad med "död mans grepp".

AMA-rubrik:
Skriv in kravtexten ovan under lämplig rubrik:
AMA VVS 16, 52.B Tappvattensystem
AMA VVS 16, PVB.24 Disklådsblandare
AMA Hus 14, XLY.7 Rengöringsutrustningar i storkök