Start

Ljudnivå

Genom att ställa krav på utrustningens högsta tillåtna ljudnivå kan en förbättrad arbetsmiljö uppnås.

Välj kriterienivå

Basnivå
Spjutspetsnivå

KravID

10062

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Diskmaskinen ska ej överskrida följande ljudtrycksnivåer enligt EN 11203 eller EN 11204 eller likvärdigt:

  • Underbänkdiskmaskin: 65 dB(A)
  • Huvdiskmaskin: 67 dB(A)
  • Grovdiskmaskin utan granuler: 73dB(A)
  • Grovdiskmaskin med granuler: 75 dB(A)

AMA-rubrik:
Skriv in kravtexten under aktuell kod och rubrik i AMA Hus 14, XLF DISKMASKINER I STORKÖK E D:
XLF.11 Underbänksdiskmaskiner
XLF.12 Huvdiskmaskiner
XLF.13 Tunneldiskmaskiner
XLF.14 Fördiskmaskiner
XLF.2  Banddiskmaskiner
XLF.31 Grovdiskmaskiner utan granuler
XLF.32 Grovdiskmaskiner med granuler
XLF.41 Kombidiskmaskiner utan granuler
XLF.42 Kombidiskmaskiner med granuler
XLF.81 Glasdiskmaskiner
XLF.82 Brick- och tallriksdiskmaskiner
XLF.83 Bestickdiskmaskiner
XLF.84 Vagndiskmaskiner i storkök e d
XLF.85 Kombidiskmaskiner för brickor, bestick e d