Start

Mätning av vattenanvändning

Att följa upp eller logga sin el- och vattenanvändning är en förutsättning för att kunna förbättra sitt användarbeteende och minska resursanvändningen.

KravID

10847

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Diskmaskinen ska vara försedd med system för mätning av vattenanvändning och räkneverk för antal korgar/ diskcykler. Slutsköljsteget ska vara konstruerat så att slutsköljvattenmängden är oberoende av inkommande vattentryck.

AMA-rubrik:
Skriv in kravtexten under aktuell kod och rubrik i AMA Hus 14, XLF DISKMASKINER I STORKÖK E D:
XLF.11 Underbänksdiskmaskiner
XLF.12 Huvdiskmaskiner
XLF.13 Tunneldiskmaskiner
XLF.14 Fördiskmaskiner
XLF.2 Banddiskmaskiner
XLF.31 Grovdiskmaskiner utan granuler
XLF.32 Grovdiskmaskiner med granuler
XLF.41 Kombidiskmaskiner utan granuler
XLF.42 Kombidiskmaskiner med granuler
XLF.81 Glasdiskmaskiner
XLF.82 Brick- och tallriksdiskmaskiner
XLF.83 Bestickdiskmaskiner
XLF.84 Vagndiskmaskiner i storkök e d
XLF.85 Kombidiskmaskiner för brickor, bestick e d