Start

Ljudnivå

Genom att ställa krav på utrustningens högsta tillåtna ljudnivå kan en förbättrad arbetsmiljö uppnås.

KravID

10063

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Kokgrytor ska ej överskrida ljudnivå 68 dBA enligt EN ISO 11201 omnämnd i SS-EN 13886:2005, eller likvärdig, där avstånd till kokgrytan är 1 meter, när kokgrytan låter som mest (med omröraren igång).

AMA-rubrik:
AMA Hus 14, XLC.33 Kokgrytor (skriv in kravtexten ovan)