Start

Hällbeläggning

    Nivå: Avancerad nivå

Kravet bidrar till lägre energianvändning och bättre arbetsmiljö genom att värmeförlusterna från spishällen reduceras och energin koncentreras till kokytan.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10084
Grupp:
Storköksutrustning - spisar och stekbord
Engelska:
Jämför kriterier