Start

Hällbeläggning

Kravet bidrar till lägre energianvändning och bättre arbetsmiljö genom att värmeförlusterna från spishällen reduceras och energin koncentreras till kokytan.

KravID

10084

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Spisen ska ha en ytbehandling på hällar som reducerar värmeförluster.

AMA-rubrik:
Skriv in kravtexten under aktuell kod och rubrik i AMA Hus 14, XLC.1 Spisar:
AMA Hus 14, XLC.111 Elspisar med metallhäll
AMA Hus 14, XLC.112 Elspisar med glaskeramikhäll
AMA Hus 14, XLC.113 Induktionsspisar