Start

Stekbord - energianvändning

Kravet bidrar till minskade energiförluster.

KravID

10089

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Stekbord ska vara försett med lock.

AMA-rubrik:
AMA Hus 14, XLC.41 Stekbord (skriv in kravtexten ovan)