Start

Minskad slutsköljvattenmängd

Kravet bidrar till minskad användning av energi och vatten.

KravID

10850

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Diskmaskinen ska vara försedd med en sensor eller brytare i sköljzonen, eller likvärdig teknik, som gör att sköljningen ej startas förrän en korg befinner sig i zonen.

AMA-rubrik:
Skriv in kravtexten ovan under lämplig rubrik:
AMA Hus 14, XLF.13 Tunneldiskmaskiner
AMA Hus 14, XLF.2 Banddiskmaskiner