Start

Värmeåtervinning

Värmeåtervinningsteknik ger värdefulla energibesparingar.

KravID

10848

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Diskmaskinen ska vara utrustad med teknik för värmeåtervinning.

AMA-rubrik:
Skriv in kravtexten under aktuell kod och rubrik i AMA Hus 14, XLF DISKMASKINER I STORKÖK E D:
XLF.11 Underbänksdiskmaskiner
XLF.12 Huvdiskmaskiner
XLF.13 Tunneldiskmaskiner
XLF.14 Fördiskmaskiner
XLF.2  Banddiskmaskiner
XLF.31 Grovdiskmaskiner utan granuler
XLF.32 Grovdiskmaskiner med granuler
XLF.41 Kombidiskmaskiner utan granuler
XLF.42 Kombidiskmaskiner med granuler
XLF.81 Glasdiskmaskiner
XLF.82 Brick- och tallriksdiskmaskiner
XLF.83 Bestickdiskmaskiner
XLF.84 Vagndiskmaskiner i storkök e d
XLF.85 Kombidiskmaskiner för brickor, bestick e d

eller
AMA Hus 14, XLF.13 Tunneldiskmaskiner
AMA Hus 14, XLF.2 Banddiskmaskiner