Start

Kärntemperaturmätning

Kravet är till för att minska ugnars energianvändning genom användning av kärntemperaturmätning, som hjälper användaren att optimera tillagningsprocesserna.

KravID

10082

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Ugnen ska ha utrustning för kärntemperaturmätning.

AMA-rubrik:
Skriv in kravtexten under aktuell kod och rubrik i AMA Hus 14, XLC.2 Ugnar:
AMA Hus 14, XLC.21 Stekugnar
AMA Hus 14, XLC.22 Varmlufts-, konvektions- och kombiugnar
AMA Hus 14, XLC.23 Pizzaugnar
AMA Hus 14, XLC.24 Mikrovågsugnar
AMA Hus 14, XLC.25 Bandugnar