Start

Köldmedier

Köldmedier med så låg växthusgaseffekt (GWP-värde) som möjligt eftersträvas.

KravID

10852

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Köldmedier i kylskåp, frysskåp, kylbänkar och serveringsenheter ska ha GWP100 (växthusgaspotential) ≤150.

AMA-rubrik:
AMA VVS 16, PXB.1 Köldmedier (skriv in kravtexten ovan)
samt skriv in kravtexten under aktuell kod och rubrik i (AMA Hus 14), B KYLENHETER OCH FRYSENHETER FÖR LIVSMEDEL M M:
XMB.111 Kylskåp med inbyggt kylaggregat
XMB.112 Kylskåp anslutna till köldmediesystem
XMB.113 Kylskåp anslutna till köldbärarsystem
XMB.1141 Dryckeskylskåp med inbyggt kylaggregat
XMB.1142 Dryckeskylskåp anslutna till köldmediesystem
XMB.1143 Dryckeskylskåp anslutna till köldbärarsystem
XMB.221 Frysskåp med inbyggt kylaggregat
XMB.222 Frysskåp anslutna till köldmediesystem