Start

Livscykelkostnadsberäkning kyl- och frysskåp

LCC-kalkyl kan användas för att utvärdera på de mest energieffektiva produkterna.

KravID

10079

Nivå

Basnivå

Typ

Tilldelningskriterier

Kriterietext

Den upphandlande myndigheten kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt följande kalkylförutsättningar (upphandlaren definierar):

  • Antal användningsår (år)
  • Årlig användning (dagar)
  • Antal kyl- och frysskåp som ska upphandlas (st)
  • Kalkylränta (procent)
  • Elpris (SEK/kWh)
  • Storlek, ex yttermått

 Leverantören ska lämna följande information, som kommer utgöra grund för utvärdering av anbudet. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet är det som ger lägst kostnad enligt LCC-beräkningen.

Anskaffningskostnad:

  • Inköpspris inkl. leveranskostnad (SEK/st)

Drift- och underhållskostnad:

  • Nettovolym som motsvarar angiven storlek, beräknad enligt EN 441 eller likvärdigt (liter)
  • Energianvändning per styck, beräknad enligt EN 441 eller likvärdigt (kWh/48h/m3)

AMA-rubrik:
Skriv in kravtexten under aktuell kod och rubrik i AMA Hus 14, B KYLENHETER OCH FRYSENHETER FÖR LIVSMEDEL M M:
XMB.111 Kylskåp med inbyggt kylaggregat
XMB.112 Kylskåp anslutna till köldmediesystem
XMB.113 Kylskåp anslutna till köldbärarsystem
XMB.1141 Dryckeskylskåp med inbyggt kylaggregat
XMB.1142 Dryckeskylskåp anslutna till köldmediesystem
XMB.1143 Dryckeskylskåp anslutna till köldbärarsystem
XMB.221 Frysskåp med inbyggt kylaggregat
XMB.222 Frysskåp anslutna till köldmediesystem