Start

Energianvändning

Kravet bidrar till minskade energiförluster. Idag är många tallriksdispensers och vagnar helt oisolerade.

KravID

10090

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Eluppvärmda tallriksdispensers och vagnar ska vara värmeisolerade, vara försedda med lock, och vara termostatstyrda.

AMA-rubrik:
AMA Hus 14, XLH.4 Dispenservagnar (skriv in kravtext)