Start

Fordonsbuller

Nivå: Avancerad nivå

Genom att ställa krav på fordonsbuller minkar man buller som vägtrafiken förorsakar och bidrar till miljömålet god bebyggd miljö.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10470:1
Grupp:
Specialfordon
Engelska:
Finns inte på engelska