Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Leksaker och hobbymaterial

Datatable
KriterieNivåTypKriteriegruppExpandera rad för mer information
Rutiner för kvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskravLeksaker och hobbymaterial
Antimikrobiella ämnen i leksaker och hobbymaterialBasnivåTeknisk specifikationLeksaker och hobbymaterial
Innehåll av doftämnen i leksaker och hobbymaterialBasnivåTeknisk specifikationLeksaker och hobbymaterial
Begränsning av bisfenol A i leksakerBasnivåTeknisk specifikationLeksaker och hobbymaterial
Innehåll av ftalater i leksaker och hobbymaterialBasnivåTeknisk specifikationLeksaker och hobbymaterial
Migration av nitrosaminer från leksakerBasnivåTeknisk specifikationLeksaker och hobbymaterial
Migration av bly från leksakerBasnivåTeknisk specifikationLeksaker och hobbymaterial
Innehåll av bly i hobbymaterialBasnivåTeknisk specifikationLeksaker och hobbymaterial
Innehåll av flamskyddsmedel i leksaker och hobbymaterialBasnivåTeknisk specifikationLeksaker och hobbymaterial
Innehåll av formaldehyd i leksakerBasnivåTeknisk specifikationLeksaker och hobbymaterial
Innehåll av formaldehyd i hobbymaterialAvancerad nivåTeknisk specifikationLeksaker och hobbymaterial
Innehåll av färgämnen i leksakerBasnivåTeknisk specifikationLeksaker och hobbymaterial
Innehåll av färgämnen i hobbymaterialAvancerad nivåTeknisk specifikationLeksaker och hobbymaterial
Förekomst av PVC i leksaker och hobbymaterialSpjutspetsnivåTilldelningskriterierLeksaker och hobbymaterial
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen) i leksaker och hobbymaterialBasnivåSärskilda kontraktsvillkorLeksaker och hobbymaterial
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen) i leksaker och hobbymaterialAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorLeksaker och hobbymaterial
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorLeksaker och hobbymaterial
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorLeksaker och hobbymaterial