Startsida

Leksaker och hobbymaterial

Filtrering

Nivå
Agenda 2030
Miljömål
Kategori
Typ
Leksaker och hobbymaterial
Expandera rad för mer information
Rutiner för kvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskrav
Antimikrobiella ämnen i leksaker och hobbymaterialBasnivåTeknisk specifikation
Innehåll av doftämnen i leksaker och hobbymaterialBasnivåTeknisk specifikation
Begränsning av bisfenol A i leksakerBasnivåTeknisk specifikation
Migration av nitrosaminer från leksakerBasnivåTeknisk specifikation
Migration av bly från leksakerBasnivåTeknisk specifikation
Innehåll av bly i hobbymaterialBasnivåTeknisk specifikation
Innehåll av bly i hobbymaterialBasnivåTeknisk specifikation
Innehåll av flamskyddsmedel i leksaker och hobbymaterialBasnivåTeknisk specifikation
Innehåll av formaldehyd i leksakerBasnivåTeknisk specifikation
Innehåll av formaldehyd i hobbymaterialAvancerad nivåTeknisk specifikation
Innehåll av färgämnen i leksakerBasnivåTeknisk specifikation
Innehåll av färgämnen i hobbymaterialAvancerad nivåTeknisk specifikation
Förekomst av PVC i leksaker och hobbymaterialSpjutspetsnivåTilldelningskriterier
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen) i leksaker och hobbymaterialBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen) i leksaker och hobbymaterialAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Innehåll av ftalater i leksaker och hobbymaterialBasnivåTeknisk specifikation
Socialt ansvarstagande produktionBasnivåSärskilda kontraktsvillkor

Ladda ner valda kriterier