Startsida

Antimikrobiella ämnen i leksaker och hobbymaterial

Genom detta krav efterfrågas produkter fria från tillsatser av ämnen med antimikrobiell funktion. Behandling med antimikrobiella ämnen är i de flesta fall inte nödvändig och kan påskynda resistensutveckling hos mikroorganismer. Ämnena är ofta mycket svårnedbrytbara i miljön.

KravID

11040:1

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Ämnen som ger antimikrobiell funktion ska inte vara aktivt tillsatta i solida offererade produkter1.

1 Kravet omfattar produkter som har utformats eller är avsedda som leksaker inklusive hobbymaterial för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte. Kravet omfattar även hobbymaterial som inte klassificerats som leksak och därför inte har CE-märkts.