Startsida

Begränsning av bisfenol A i leksaker

Ämnet bisfenol A misstänks kunna skada människans fortplantningsförmåga samt är misstänkt hormonstörande vid låga doser. Barn är särskilt känsliga för denna typ av effekter och därför bör ämnen med de nämnda egenskaperna minimeras i vår vardag.

KravID

11018:1

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Bisfenol A, CAS: 80-05-7, ska inte migrera från de offererade leksakerna1 i halter över 0,04 mg/l salivsimulant.

1 Kravet omfattar produkter som har utformats eller är avsedda som leksaker inklusive hobbymaterial för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte.