Startsida

Förekomst av PVC i leksaker och hobbymaterial

Utgångsmaterialet till PVC, vinylklorid, är cancerframkallande. Vid förbränning av avfall som innehåller PVC bildas giftiga ämnen ifall temperaturen inte är tillräckligt hög. Genom att använda kravet undviks dessa skadliga effekter.

KravID

11043:1

Nivå

Spjutspetsnivå

Typ

Tilldelningskriterier

Kriterietext

Poäng tilldelas om det offererade sortimentet inte innehåller produkter1 av PVC.

1 Kravet omfattar produkter som har utformats eller är avsedda som leksaker inklusive hobbymaterial för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte. Kravet omfattar även hobbymaterial som inte klassificerats som leksak och därför inte har CE-märkts.