Startsida

Innehåll av bly i hobbymaterial

Innehåll på denna sida

Bly är neurotoxiskt, d.v.s. det påverkar nervsystemet och utvecklingen av hjärnan. Exponering för bly kan därför t.ex. leda till sänkt intelligens och det finns inga säkra nivåer vilket gör att halterna i mänskligt blod bör vara så låga som möjligt 1. 1) http://ki.se/imm/bly

Välj kriterienivå

Basnivå

KravID

11167

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext