Startsida

Innehåll av doftämnen i leksaker och hobbymaterial

Doftämnen kan ge allergiska reaktioner och doftöverkänslighet. De avges från produkten och kan därmed hamna i den omgivande miljön. Leksaker och hobbymaterial med tillsatta doftämnen ska därför undvikas eftersom sådana ämnen riskerar att bidra till allergiutveckling samt kan ge doftöverkänslighet.

KravID

11041:1

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Doftämnen ska inte vara aktivt tillsatta i offererade produkter1. Undantaget från kravet är: Doftspel2, smakspel2  samt leror.

1Kravet omfattar produkter som har utformats eller är avsedda som leksaker inklusive hobbymaterial för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte. Kravet omfattar även hobbymaterial som inte klassificerats som leksak och därför inte har CE-märkts.

2Enligt Leksaksdirektivets definitioner