Startsida

Innehåll av färgämnen i hobbymaterial

Det förekommer skadliga färgämnen och pigment som kan läcka ut till omgivningen och till barn som använder hobbymaterial. Det är därför viktigt att ställa krav för att undvika skadliga ämnen.

KravID

11090

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Hobbymaterial 1 (filt, garn och tyg) i det offererade sortimentet ska inte innehålla de färgämnen som listas i tabellen nedan.

Beteckning

CAS-nummer

Disperse Blue 1

2475-45-8

Disperse Blue 3

2475-46-9

Disperse Blue 106

12223-01-7

Disperse Blue 124         

61951-51-7

Disperse Red 1

2872-52-8

Disperse Yellow 3

2832-40-8

Disperse Orange 3

730-40-5

Disperse Orange 37/76

13301-61-6

Basic Red 9

569-61-9

Solvent Yellow 1

60-09-3

Solvent Yellow 2

60-11-7

Solvent Yellow 3

97-56-3

Basic Violet 1

8004-87-3

Basic Violet 3

548-62-9

Acid Red 26

3761-53-3

Acid Violet 49

1694-09-3

1) Kravet omfattar hobbymaterial som inte klassificerats som leksak och därför inte har CE-märkts.