Startsida

Innehåll av färgämnen i leksaker

Det förekommer skadliga färgämnen och pigment som kan läcka ut till omgivningen och till barn som använder leksaker. Det är därför viktigt att ställa krav för att undvika skadliga ämnen.

KravID

11036:1

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Leksaker1 i det offererade sortimentet ska inte innehålla de färgämnen som listas i tabellen nedan.

Ämne CAS-nummer

Disperse Blue 1

2475-45-8
Disperse Blue 3 2475-46-9
Disperse Blue 106 12223-01-7
Disperse Blue 124 61951-51-7
Disperse Red 1 2872-52-8
Disperse Yellow 3 2832-40-8
Disperse Orange 3 730-40-5
Disperse Orange 37/76 13301-61-6
Basic Red 9 569-61-9
Solvent Yellow 1

60-09-3

Solvent Yellow 2 60-11-7
Solvent Yellow 3 97-56-3
Basic Violet 1

8004-87-3

Basic Violet 3 548-62-9
Acid Red 26 3761-53-3
Acid Violet 49 1694-09-3

1Kravet omfattar produkter som har utformats eller är avsedda som leksaker inklusive hobbymaterial för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte.