Startsida

Innehåll av formaldehyd i hobbymaterial

Formaldehyd är giftigt, allergiframkallande, kan skada arvsmassan och kan orsaka cancer. Genom att använda kraven kan innehållet i hobbymaterial minimeras.

KravID

11089

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Hobbymaterial 1 (filt och tyg) i det offererade sortimentet ska inte innehålla formaldehyd (CAS: 50-00-0) i halter över 30mg/kg.

1) Kravet omfattar hobbymaterial som inte klassificerats som leksak och därför inte har CE-märkts.