Startsida

Innehåll av formaldehyd i leksaker

Formaldehyd är giftigt, allergiframkallande, kan skada arvsmassan och kan orsaka cancer. Genom att använda kraven kan innehållet i leksaker minimeras.

KravID

11035:1

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Ingående textil och stoppningsmaterial i leksaker1 i det offererade sortimentet ska inte innehålla formaldehyd (CAS: 50-00-0) i halter över 30 mg/kg

1) Kravet omfattar produkter som har utformats eller är avsedda som leksaker inklusive hobbymaterial för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte.