Startsida

Innehåll av ftalater i leksaker och hobbymaterial

Ett antal hälsofarliga ftalater (en typ av mjukgörare för PVC-plast) kan undvikas genom att använda detta krav.

KravID

11042:1

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

I de fall produkterinnehållande PVC ingår i det offererade sortimentet ska dessa vara fria från de ftalater som finns i tabellen nedan med en haltgräns på 0,1vikts% (1000mg/kg) per ämne och varje enskild åtkomlig PVC-del av den offererade produkten2. Om det inom de offererade produkterna finns likvärdiga produkter i annat material än PVC så ska det tydligt framgå att det finns alternativ.

  Ämne CAS-nummer
1 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 117-81-7
2

Bis(2-metoxietyl)ftalat; Di(2-metoxietyl)ftalat (BMEP; DMEP)

117-82-8
3 Dipentylftalat (DPP) 131-18-0
4 Diisopentylftalat (DIPP) 605-50-5
5 1,2-bensendikarboxylsyra di-(C7-11)-alkylestrar, grenade och raka (DHNUP) 68515-42-4
6 Di(grenade C6-C8) alkylftalater (DIHP) 71888-89-6
7 N-pentylisopentylftalat 776297-69-9
8 Diisobutylftalat (DIBP) 84-69-5
9 Dibutylftalat (DBP) 84-74-2
10 Dihexylftalat (DHP) 84-75-3
11 1,2-bensendikarboxylsyra dipentylester, grenad och rak 84777-06-0
12 Benzylbutylftalat (BBP) 85-68-7
13 1,2-bensendikarboxylsyra dihexylester, grenad och rak 68515-50-4
14 1,2-Benzenedikarboxylsyra, di-C6-C10-alkylester 68515-51-5
15 1,2-Benzenedikarboxylsyra, blandad decyl- och hexyl- och octyldiester 68648-93-1
16 Diisononylftalat (DINP) 28553-12-0 och 68515-48-0
17 Diisodecylftalat (DIDP) 26761-40-0 och 68515-49-1
18 Di-n-oktylftalat (DNOP) 117-84-0

1) Kravet omfattar produkter som har utformats eller är avsedda som leksaker inklusive hobbymaterial för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte. Kravet omfattar även hobbymaterial som inte klassificerats som leksak och därför inte har CE-märkts.

2)  Viktsprocenten avser varje individuell del av en sammansatt vara och avser alltså inte 0,1% av en sammansatt produkt, utan 0,1% av varje ingående del.