Startsida

Migration av nitrosaminer från leksaker

När barn suger och biter på leksaker eller andra produkter som innehåller nitrosaminer/nitroserbara ämnen så kan dessa ämnen frigöras ur materialet och tas upp i barnets kropp. Eftersom nitrosaminer är cancerframkallande är det viktigt att minska förekomsten av dessa ämnen i barnens miljö.

KravID

11032:1

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Migration av nitrosaminer och nitroserbara ämnen från leksaker1 eller delar av leksaker, som består av gummi (elastomerer), ska inte överstiga 0,05 mg/kg respektive 1 mg/kg.

1 Kravet omfattar produkter som har utformats eller är avsedda som leksaker inklusive hobbymaterial för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte.