Startsida

Antimikrobiell funktion

Genom detta krav efterfrågas produkter fria från tillsatser av ämnen med antimikrobiell funktion. Behandling med antimikrobiella ämnen är i de flesta fall inte nödvändig och kan påskynda resistensutveckling hos mikroorganismer. Ämnena är ofta svårnedbrytbara i naturen.

KravID

11029

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Ämnen som ger en antimikrobiell funktion ska inte tillsättas i de offererade produkterna.