Startsida

Flamskyddsmedel

Flamskyddsmedel kan ha miljö- och hälsofarliga egenskaper och används exempelvis i textilier, stoppningsmaterial och plaster. Kravet bidrar till att minska användningen av dessa ämnen.

KravID

10029:2

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Offererade produkters ingående material, till exempel textilier, stoppningsmaterial och plaster, ska inte innehålla följande flamskyddsmedel, det vill säga de ska inte vara aktivt tillsatta eller överstiga 0,1 vikt% uppmätt värde:

Ämne

CAS-nr

Polybromerade bifenyler (PBBs)

CAS-nr: 59536-65-1

Dekabromdifenyleter (DekaBDE)

CAS-nr: 1163-19-5

Pentabromdifenyleter (PentaBDE)

CAS-nr: 32534-81-9

Oktabromdifenyleter (OktaBDE)

CAS-nr: 32536-52-0

Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP)

CAS-nr: 126-72-7

Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA)

CAS-nr: 545-55-1

Hexabromcyklododekan (HBCDD)

CAS-nr: 25637-99-4

Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP)

CAS-nr: 115-96-8

Kortkedjiga klorparaffiner

CAS-nr: 85535-84-8

Undantag: kravet gäller inte ingående elektronik, till exempel motorer i höj- och sänkbara bord och sängar1

1 För elektronik gäller de lagkrav som finns i det så kallade ROHS-direktivet (direktiv 2011/65/EU) som har införts i de svensk lagstiftning med förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning samt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer.