Startsida

Formaldehyd i möbeltextil

Formaldehyd är giftigt, allergiframkallande och cancerframkallande, genom att använda kravet undviks formaldehyd i textilier.

Välj kriterienivå

Basnivå
Avancerad nivå

KravID

11025

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Halten formaldehyd (CAS-nr 50-00-0) i textil i de offererade produkterna ska inte överstiga 75 ppm.