Startsida

Märkning av plast

Märkning av plastmaterial ger information om vilken plasttyp som använts. Detta underlättar vid återvinningen av plastdelar och ger upphandlande myndighet information om vilka plastmaterial som finns i verksamheten.

KravID

10032:1

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Plastdelar över 50 g ska vara permanent märkta med plasttyp enligt ISO 11469 eller annan likvärdig standard (exempelvis ISO 1043).

Undantag: Plastdelar där leverantören kan visa att det är tekniskt omöjligt att märka, exempelvis på grund av utrymmesskäl eller produktionsmetod, såsom strängsprutade detaljer.