Startsida

Produktens klimatpåverkan

Syftet med kravet är att få information om produktens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och att ge en signal till marknaden om att denna information efterfrågas.

KravID

10034:1

Nivå

Spjutspetsnivå

Typ

Tilldelningskriterier

Kriterietext

Poäng tilldelas om leverantören kan redovisa den offererade produkten(alternativt andel av de offererade produkternas) klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.