Startsida

Tillgång till reservdelar

Genom att säkerställa tillgång till reservdelar förlängs produktens livslängd.

KravID

10035:1

Nivå

Basnivå

Typ

Särskilda kontraktsvillkor

Kriterietext

Reservdelar1 ska finnas tillgängliga under minst 5 år efter märkt produktionstid/datum.

1 Med reservdelar avses funktionsrelaterade komponenter som vid skada eller annat fel gör produkten helt eller delvis obrukbar, till exempel gångjärn, gasfjädrar, elektriska manöversystem och lådsystem.