Startsida

Vattenavvisande behandlingar

Baskrav: Genom att använda kravet undviks de miljö- och hälsofarliga ämnena PFOA och PFOS i vattenavvisande behandlingar.Avancerat krav: Genom att använda kravet undviks att de i kravet listade miljö- och hälsofarliga ämnena t.ex. per- och polyfluorerade används i vattenavvisande behandlingar. Det gäller per- och polyfluorerade ämnen och en siloxan. Förutom de nämnda så kan även andra ämnen användas för att uppnå en vattenavvisande funktion t ex föreningar baserade på vax.

Välj kriterienivå

Basnivå
Avancerad nivå

KravID

11024:1

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Ämnena i tabellen nedan ska inte förekomma i de offererade produkterna i högre halt än 1 μg/m2 för PFOA och PFOS samt 0,5 mg/kg för de övriga ämnena i tabellen nedan.

Ämne

CAS-nr

PFOA (perfluorooctanoic acid)

335-67-1

PFUdA (henicosafluoroundecanoic acid)

2058-94-8

PFTeDA (heptacosafluorotetradecanoic acid)

376-06-7

PFTrDA (pentacosafluorotridecanoic acid)

72629-94-8

PFDoA (tricosafluorododecanoic acid)

307-55-1

PFOS (perfluorooctane sulfonic acid)

1763-23-1

Perfluorononane Acid (PFNA)

375-95-1

Perfluorodecane Acid (PFDA)

335-76-2