Startsida

Vattenavvisande behandlingar

Baskrav: Genom att använda kravet undviks de miljö- och hälsofarliga ämnena PFOA och PFOS i vattenavvisande behandlingar.Avancerat krav: Genom att använda kravet undviks att de i kravet listade miljö- och hälsofarliga ämnena t.ex. per- och polyfluorerade används i vattenavvisande behandlingar. Det gäller per- och polyfluorerade ämnen och en siloxan. Förutom de nämnda så kan även andra ämnen användas för att uppnå en vattenavvisande funktion t ex föreningar baserade på vax.

Välj kriterienivå

Basnivå
Avancerad nivå

KravID

11024:1

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

PFOA (perfluoroktansyra) eller PFOS (perfluoroktansulfonat) ska inte förekomma i offererade produkter i högre halt än 0,1 vikt% samt för belagda textilier inte överstiga halten 1 mikrogram per m2 avseende anjonen, dess metallsalter, haloniden, amiden och/eller andra derivat (även polymerer).